DELE examentrainingen

DELE staat voor `Diploma de Español como Lengua Extranjera´, in het Nederlands `Diploma voor Spaans als Vreemde Taal´. De DELE diploma’s zijn de enige officiële diploma’s met internationale erkenning die de kennis en beheersing van de Spaanse taal op verschillende taalniveaus bewijzen. Deze worden toegekend door het Instituto Cervantes namens de Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport.

Bij ActiefSpaans worden examentrainingen aangeboden als voorbereiding op de DELE examens op niveau B1 en C1.

DELE B1

Het behalen van dit diploma bewijst dat de candidaat over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om zich te redden in situaties die een basis communicatieniveau vereisen.

Het DELE examen op niveau B1 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Leesvaardigheid (70 min.)
  • Luistervaardigheid (40 min.)
  • Schrijfvaardigheid (60 min.)
  • Spreekvaardigheid (15 minuten voorbereiding + 15 minuten mondeling examen)

DELE C1

Het behalen van dit diploma bewijst dat de candidaat over voldoende taalkundige vaardigheden beschikt om zich gemakkelijk en vloeiend te kunnen redden in verschillende situaties waarin een uitgebreide kennis van de Spaanse taal en de Spaanse cultuur vereist is.

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Leesvaardigheid en taalgebruik (90 minuten).
  • Luistervaardigheid en taalgebruik (50 minuten).
  • Geïntegreerde vaardigheden: luister- en leesvaardigheid en schriftelijke interactie en uitdrukkingsvaardigheid (80 minuten).
  • Geïntegreerde vaardigheden: leesvaardigheid en mondelinge interactie en uitdrukkingsvaardigheid (20 minuten voorbereiding + 20 minuten mondeling examen).


Beschrijving van de examentraining

Met behulp van voorbeeldexamens en voorbereidingsmateriaal worden  belangrijke strategieën geoefend tijdens de training die betrekking hebben op alle examenonderdelen. Speciale aandacht wordt besteed aan de productieve vaardigheden: spreken en schrijven. Door middel van expliciete en impliciete feedback wordt er ook aandacht besteed aan grammatica en woordgebruik.

Voorbereiding

Er wordt van de cursisten verwacht dat zij zich thuis op elke sessie van de training goed voorbereiden. Houd rekening met ongeveer 2 uur voorbereiding per week.

Cursusmateriaal 

In de cursus wordt lesmateriaal gebruikt dat door de docente is samengesteld en in de prijs inbegrepen. Het lesmateriaal wordt uitgereikt in elke les.