Spaans voor gevorderden 

ActiefSpaans biedt ook cursussen voor gevorderden (niveau B1) en vergevorderden (niveau B2) aan .


Intermedio (niveau B1) 

Beschrijving

Het niveau B1 wordt bij ActiefSpaans behandeld in vier cursussen: Intermedio 1, 2 , 3 en 4. Elke cursus bestaat uit 9 sessies van 1,5 uur

  • Intermedio 1 en 2 (niveau B1.1): In deze eerste twee cursussen komen met name de vaardigheden lezen, spreken en schrijven het meest aan de orde. Complexere aspecten van de Spaanse grammatica, zoals bijv. verleden tijden, voorzetsels en de 'subjuntivo' worden behandeld. Speciale nadruk wordt gelegd op grammaticale correctheid en gevarieerd woordgebruik bij het schrijven van teksten (100-120 woorden). Door middel van authentiek lesmateriaal (Spaanstalige kranten, tijdschriften en literaire werken) wordt de woordkennis van vanuit de praktijk uitgebreid.
  • Intermedio 3 en 4 (niveau B1.2): In deze laatste twee cursussen wordt veel aandacht besteed aan alle de vier taalvaardigheden. Cursisten houden wekelijks een korte spreekbeurt over vertrouwde onderwerpen (ervaringen, dromen, ambities, etc.). Er wordt grondig ingegaan op grammaticale aspecten. Cursisten worden gevraagd wekelijks een tekst te schrijven over actuele onderwerpen (130-150 woorden). Wat betreft leesvaardigheid biedt het tekstboek een grote variatie aan leesteksten over sociale en culturele aspecten van de Spaanstalige wereld. Naar aanleiding van deze teksten worden de cursisten gestimuleerd in groepjes hun mening daarover te geven en aspecten van hun eigen cultuur met die behandeld in de teksten te vergelijken en bediscussiëren.

Voorbereiding

Op alle niveaus wordt van de cursisten verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden en het opgegeven huiswerk maken. Houd rekening met ongeveer 2-3 uur voorbereiding/huiswerk per week.

Cursusmateriaal

  • Aula Internacional 3, Curso de Español, Nueva Edicion, J. Corpas e.a. Intertaal,  ISBN 9789460306495. Cursisten dienen het tekstboek zelf aan te schaffen. Dit kan bijvoorbeeld via Intertaal
  • Door de docente uit te reiken aanvullend materiaal (in de prijs inbegrepen).


Avanzado (niveau B2)

Beschrijving

Het niveau B2 wordt in vier cursussen behandeld: Avanzado 1, 2, 3 en 4. Elke cursus bestaat uit 9 sessies van 1,5 uur.

  • Avanzado 1 en 2 (niveau B2.1): In deze eerste twee cursussen wordt speciaal aandacht besteed aan spreekvaardigheid. Cursisten houden wekelijks een korte spreekbeurt waarop verschillende onderwerpen uit de Spaanstalige wereld onder de aandacht worden gebracht. Waar nodig wordt er grondig ingegaan op de grammatica. Er wordt ook voldoende aandacht besteed aan schrijfvaardigheid. Cursisten worden gevraagd wekelijks een artikel te schrijven over actuele onderwerpen. Wat betreft leesvaardigheid biedt het tekstboek een grote variatie aan leesteksten over sociale en culturele aspecten van de Spaanstalige wereld. Naar aanleiding van deze teksten worden de cursisten gestimuleerd in groepjes hun mening daarover te geven en aspecten van hun eigen cultuur met die behandeld in de teksten te vergelijken en bediscussiëren.
  • Avanzado 3 en 4 (niveau B2.2): In deze cursussen rondt de cursist de leerstof af die hoort bij B2. Speciale aandacht wordt besteed aan de productieve vaardigheden: spreken en schrijven. Inhoudelijk zijn de gegeven opdrachten echter wat complexer op dit niveau en er worden hogere eisen gesteld wat betreft het taalgebruik (grammatica en woordenschat).

Voorbereiding

Op alle niveaus wordt van de cursisten verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden en het opgegeven huiswerk maken. Houd rekening met ongeveer 2-3 uur voorbereiding/huiswerk per week.

Cursusmateriaal

  • Aula Internacional 4, Curso de Español, Nueva Edicion, J. Corpas e.a. Intertaal, ISBN 9789460306501. In het eerste blok (B2.1) worden de eerste drie hoofdstukken uit dit boek behandeld en in het tweede blok (B2.2) de laatste drie hoofdstukken. Cursisten dienen het tekstboek zelf aan te schaffen. Dit kan bijvoorbeeld via Intertaal
  • Aula Internacional 5, Curso de Español, Nueva Edicion, J. Corpas e.a. Intertaal, ISBN 9789462931350. Cursisten dienen het tekstboek zelf aan te schaffen. Dit kan bijvoorbeeld via Intertaal
  • Door de docente uit te reiken aanvullend materiaal (in de prijs inbegrepen).