Avanzado (niveau B2)

Het niveau B2 wordt in zes cursussen behandeld: Avanzado 1, 2, 3 , 4, 5 en 6. Elke cursus bestaat uit acht sessies van 1,5 uur (reguliere cursus) of vijf sessies van 2,5 uur (intensieve cursus).

  • Avanzado 1, 2 en 3 (niveau B2.1): In deze eerste drie cursussen wordt speciaal aandacht besteed aan spreekvaardigheid. Waar nodig wordt er grondig ingegaan op de grammatica. Er wordt ook voldoende aandacht besteed aan schrijfvaardigheid. Cursisten worden gevraagd een artikel te schrijven over actuele onderwerpen. Wat betreft leesvaardigheid biedt het tekstboek een grote variatie aan leesteksten over sociale en culturele aspecten van de Spaanstalige wereld. Naar aanleiding van deze teksten worden de cursisten gestimuleerd in groepjes hun mening daarover te geven en aspecten van hun eigen cultuur met die behandeld in de teksten te vergelijken en bediscussiëren.
  • Avanzado 4, 5 en 6 (niveau B2.2): In deze cursussen rondt de cursist de leerstof af die hoort bij B2. Speciale aandacht wordt besteed aan de productieve vaardigheden: spreken en schrijven. Inhoudelijk zijn de gegeven opdrachten echter wat complexer op dit niveau en er worden hogere eisen gesteld wat betreft het taalgebruik (grammatica en woordenschat).

Voorbereiding

Op alle niveaus wordt van de cursisten verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden en het opgegeven huiswerk maken. Houd rekening met ongeveer 2-3 uur voorbereiding/huiswerk per week.

Cursusmateriaal

  • Aula Internacional Plus 4 (Jaime Corpas Carmen Soriano): In iedere cursus op niveau B2.1 (Avanzado 1, 2 en 3) behandelen we twee hoofdstukken uit het boek. Cursisten dienen het tekstboek zelf aan te schaffen. Dit kan bijvoorbeeld via Bol.com. of Amazon.nl.
  • Aula Internacional Plus 5  (Jaime Corpas Carmen Soriano): In iedere cursus op niveau B2.2 (Avanzado 4, 5 en 6) behandelen we twee hoofdstukken uit het boek. Dit kan bijvoorbeeld via Bol.com. of Amazon.nl.
  • Door de docente uit te reiken aanvullend materiaal (in de prijs inbegrepen).

Certificaat

Na afloop van de cursus Avanzado 3 en Avanzado 6 ontvangen de cursisten, die niet meer dan twee sessies hebben gemist, een certificaat van deelname van ActiefSpaans. Op het certificaat staat het niveau vermeld dat ze hebben bereikt na afloop van deze cursussen: niveau B2.1 (na afloop van de cursus Avanzado 3) of niveau B2.2 (na afloop van de cursus Avanzado 6).  

(!) ¿Deseas seguir un curso de nivel B2 pero no sabes con qué curso empezar? Contáctate con nosotros por e-mail (actiefspaans@gmail.com) para ver las opciones y orientarte.