Spaans voor beginners (niveau A1)

De cursussen op beginnersniveau (niveau A1) zijn gericht op cursisten die geen of nauwelijks kennis van de Spaanse taal hebben. 

Het beginnersniveau wordt bij ActiefSpaans behandeld in drie cursussen: Beginners 1, 2 en 3. Elke cursus bestaat uit acht sessies van 1,5 uur (reguliere cursus) of vijf sessies van 2,5 uur (intensieve cursus). U volgt deze cursussen in één sessie per week. Het communicatieve aspect van de taal staat in deze cursussen centraal. Cursisten worden gestimuleerd actief informatie uit te wisselen over persoonlijke gegevens, ervaringen en interesses. In al onze cursussen geldt dat er aandacht besteed wordt aan zowel de taalvaardigheden (spreken, schrijven, luisteren en lezen) als de taalmiddelen (grammatica en woordenschat). Door middel van communicatieve taken gericht op de verschillende taalvaardigheden wordt in deze cursussen de nadruk gelegd op het alledaags taalgebruik in verband met zaken van direct belang: familierelaties, uiterlijk en kleding, beschrijven van personen en plaatsen, werk, etc.

Voorbereiding 
Op alle niveaus wordt van de cursisten verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden en het opgegeven huiswerk maken. Houd rekening met ongeveer 2-3 uur voorbereiding/huiswerk per week.

Cursusmateriaal
Reader (lesboekje) Spaans Beginners 1, 2 en 3. Na inschrijving ontvangt de cursist de PDF van de reader per e-mail.  

Inhoud
- Reader Spaans Beginners 1: inhoudsopgave (reguliere cursus) / inhoudsopgave (intensieve cursus)  
- Reader Spaans Beginners 2inhoudsopgave (reguliere cursus) / inhoudsopgave (intensieve cursus)  
- Reader Spaans Beginners 3: inhoudsopgave (reguliere cursus) / inhoudsopgave (intensieve cursus)  


Certificaat

Na afloop van de cursus Beginners 3 ontvangen de cursisten, die niet meer dan twee sessies hebben gemist, een certificaat van deelname van ActiefSpaans. Op het certificaat staat het niveau vermeld dat ze hebben bereikt na afloop van alle drie beginnerscursussen: niveau A1.  

Bent u geen 'absolute beginner'? Heeft u al wat kennis van de Spaanse taal en wilt u graag weten in welke van onze beginnerscursussen u eventueel zou kunnen instromen? U kunt dan onze online kennistoets maken. Deze toets is gebaseerd op de belangrijkste stof die we in onze beginnerscursussen behandelen.