Intermedio (niveau B1)

Het niveau B1 wordt bij ActiefSpaans behandeld in vier cursussen: Intermedio 1, 2, 3 en 4.  Elke cursus bestaat uit acht sessies van 1,5 uur (reguliere cursus) of vijf sessies van 2,5 uur (intensieve cursus).

  • Intermedio 1 en 2 (niveau B1.1): In deze eerste twee cursussen worden complexere aspecten van de Spaanse grammatica, zoals bijv. de verleden tijden, de toekomende tijd en de 'subjuntivo' behandeld. Speciale nadruk wordt gelegd op grammaticale correctheid en gevarieerd woordgebruik. Door middel van authentiek lesmateriaal wordt de woordkennis van vanuit de praktijk uitgebreid.
  • Intermedio 3 en 4 (niveau B1.2): In deze laatste twee cursussen wordt veel aandacht besteed aan alle de vier taalvaardigheden, maar, zoals bij alle cursussen, ligt de nadruk met name op de spreekvaardigheid. Er wordt grondig ingegaan op grammaticale aspecten. Cursisten worden gevraagd teksten te schrijven over actuele onderwerpen (130-150 woorden). Wat betreft leesvaardigheid biedt het tekstboek een grote variatie aan leesteksten over sociale en culturele aspecten van de Spaanstalige wereld. Naar aanleiding van deze teksten worden de cursisten gestimuleerd in groepjes hun mening daarover te geven en aspecten van hun eigen cultuur met die behandeld in de teksten te vergelijken en bediscussiëren.

Voorbereiding

Op alle niveaus wordt van de cursisten verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden en het opgegeven huiswerk maken. Houd rekening met ongeveer 2-3 uur voorbereiding/huiswerk per week.

Cursusmateriaal

  • Aula Internacional Plus 3 (Garmendia Iglesias, J. Agustín- Soriano Escolar, Carmen- Corpas Viñals, Jaime- Neus Sans, S.L.): Cursisten dienen het tekstboek zelf aan te schaffen. Dit kan bijvoorbeeld via Bol.com of Amazon.nl.
  • Door de docent uit te reiken aanvullend materiaal (in de prijs inbegrepen).
Opbouw van de cursussen (zie inhoudsopgave - Aula Internacional Plus 3)
  • Cursus Intermedio 1: hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 3
  • Cursus Intermedio 2: hoofdstuk 4 t/m hoofdstuk 6
  • Cursus Intermedio 3: hoofdstuk 7 t/m een deel uit hoofdstuk 9
  • Cursus Intermedio 4: hoofdstuk 10 t/m hoofdstuk 12

Certificaat

Na afloop van de cursus Intermedio 4 ontvangen de cursisten, die niet meer dan twee sessies hebben gemist, een certificaat van deelname van ActiefSpaans. Op het certificaat staat het niveau vermeld dat ze hebben bereikt na afloop van deze cursus: niveau B1.

(!) ¿Deseas seguir un curso de nivel B1 pero no sabes con qué curso empezar? Contáctate con nosotros por e-mail (actiefspaans@gmail.com) para ver las opciones y orientarte.