foto - website kleinerpng

De docent

Magaly Grández Ávila
Oprichtster, manager en docent bij ActiefSpaans

Magaly komt uit Lima, Peru. In Lima heeft ze een bachelor in Spaanse Taal- en Letterkunde gedaan aan Pontificia Universidad Católica del Perú. In Peru heeft ze een aantal jaren gewerkt als docente Engels bij Britanico, een gerenommeerd Brits taalinstituut.   

In Nederland heeft ze een tweejarige master Taalwetenschap (Research Linguistics) gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. Na afloop van haar master en als onderdeel van haar werk als onderzoekster bij de UvA gaf ze Spaanse les aan eerstejaarsstudenten van de Bachelor Spaanse taal en cultuur. Naar aanleiding van deze mooie ervaring besloot ze een educatieve post-master, met Spaans als schoolvak, te doen aan de Universiteit Leiden. In 2014 heeft ze deze opleiding cum laude afgerond en daarmee haar eerstegraads lesbevoegdheid behaald. Sindsdien heeft ze zich de volle 100% ingezet voor het onderwijzen van het Spaans als vreemde taal in Nederland en dat doet ze met veel plezier. 

In 2014 heeft Magaly ActiefSpaans opgericht met als doel studenten te helpen de Spaanse taal effectief te leren en ze te laten inspireren door de culturele diversiteit van de Spaanstalige wereld.

Bij ActiefSpaans werkt Magaly samen met andere ervaren en gekwalificeerde docenten. De docenten die les bij ActiefSpaans verzorgen, zijn 'native speakers' en komen uit verschillende Spaanstalige landen.  


De methode

Een activerende didactiek, de kern van ActiefSpaans.

Bij ActiefSpaans wordt een taak-gerichte aanpak gebruikt die gebaseerd is op een activerende didactiek. Dat betekent dat onze cursisten de Spaanse taal leren en zich in de Spaanse cultuur verdiepen door middel van taken en opdrachten, waarbij ze systematisch bestaande en nieuwe kennis integreren en toepassen in betekenisvolle communicatie. Door middel van een variëteit aan werkvormen en leermiddelen zijn de cursisten door deze aanpak altijd centraal en actief betrokken bij hun eigen leerproces.

Duidelijke en concrete taalleerdoelen

De cursussen bij ActiefSpaans worden gesteld op basis van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Het ERK beschrijft wat de taalleerder in een vreemde taal moet kunnen als hij/zij deze taal op een bepaald niveau beheerst. Elk taalniveau wordt in het ERK beschreven aan de hand van can-do statements die betrekking hebben op vijf verschillende taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Op basis van deze omschrijvingen worden concrete en haalbare leerdoelen geformuleerd die vorm geven aan de cursussen aangeboden bij ActiefSpaans.

Gevarieerde en systematische feedback

Op basis van de geformuleerde leerdoelen wordt er systematisch feedback gegeven aan de cursisten tijdens de lessen. Op deze manier zijn ze op de hoogte van hun prestaties en de aspecten waar ze verder aan zouden moeten werken om de taal onder de knie te krijgen.