Pre-Intermedio (niveau A2)

De cursussen op niveau A2 zijn gericht op diegenen die al een basiskennis van de Spaanse taal hebben en zich daarin verder willen verdiepen.

Het niveau A2 wordt bij ActiefSpaans in vijf cursussen behandeld: Pre-Intermedio 1, 2, 3 en 4. Elke cursus bestaat uit acht sessies van 1,5 uur (reguliere cursus) of vijf sessies van 2,5 uur (intensieve cursus). U volgt deze cursussen in één sessie per week. Met behulp van authentiek leermateriaal wordt de basis woordkennis van de cursisten in deze cursussen uitgebreid. Door middel van rollenspellen en praktijksimulaties worden de cursisten gestimuleerd hun taalkennis en -vaardigheden te gebruiken in verschillende communicatieve situaties om een bepaald doel te bereiken. Eerdere geleerde grammaticale regels worden op een betekenisvolle manier herhaald en een nieuwe grammaticale tijd wordt geïntroduceerd: de verleden tijd. Na afronding van deze cursussen is de cursist in staat om in eenvoudig Spaans en gesprek te voeren over allerlei zaken uit de persoonlijke belangstellingssfeer en de actualiteit. 

Voorbereiding

Op alle niveaus wordt van de cursisten verwacht dat zij de lessen thuis voorbereiden en het opgegeven huiswerk maken. Houd rekening met ongeveer 2-3 uur voorbereiding/huiswerk per week.

Cursusmateriaal

Aula Internacional Plus 2, Curso de Español, Nueva Edicion, J. Corpas e.a. Cursisten dienen het tekstboek zelf aan te schaffen. Dit kan bijvoorbeeld via Bol.com of Amazon.nl. 

Opbouw van de cursussen (zie inhoudsopgave - Aula Internacional Plus 2)

  • Cursus Pre-Intermedio 1: hoofdstuk 1 t/m een deel van hoofdstuk 3
  • Cursus Pre-Intermedio 2: hoofdstuk 3 t/m hoofdstuk 5
  • Cursus Pre-Intermedio 3: hoofdstuk 6 t/m een deel van hoofdstuk 8
  • Cursus Pre-Intermedio 4: hoofdstuk 8 t/m hoofdstuk 10

Certificaat

Na afloop van de cursus Pre-Intermedio 4 ontvangen de cursisten, die niet meer dan twee sessies hebben gemist, een certificaat van deelname van ActiefSpaans. Op het certificaat staat het niveau vermeld dat ze hebben bereikt na afloop van deze cursus: niveau A2.

Heeft u al een (goede) basiskennis van de Spaanse taal maar weet u niet zeker of een cursus op niveau A2 de juiste cursus voor u zou zijn? U kunt dan onze online kennistoets maken. Deze toets is gebaseerd op de belangrijkste stof die we in de cursussen op niveau A2 (Pre-Intermedio) behandelen.