Aanmeldingsformulier

Bedankt voor uw interesse in een cursus Spaans bij ActiefSpaans. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor een van onze cursussen (zie cursusaanbod). Let op! Voor het versturen van het formulier zorg ervoor dat alle verplichte velden (*) ingevuld zijn.


Algemene voorwaarden groepscursussen

 • Via de website van ActiefSpaans meldt u zich aan voor een van onze cursussen. De aanmelding verplicht u verder tot niets. Na aanmelding krijgt u per email praktische informatie over de cursus (lesdata, tijdstip, locatie, cursusboek) en een verzoek tot betaling van het betreffende cursusgeld, alleen als er voldoende aanmeldingen voor de betreffende cursus zijn ontvangen. Zodra het cursusgeld (via overschrijving) door ActiefSpaans is ontvangen, wordt de aanmelding omgezet in een inschrijving.
 • Het cursusgeld moet uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de cursus door ActiefSpaans zijn ontvangen.
 • Mocht u vóór aanvang van de eerste les onverhoopt de cursus af moeten zeggen, dan wordt uw reeds betaalde cursusgeld binnen 2 weken teruggestort.
 • Vanaf de dag waarop de cursus start, is geen restitutie van lesgeld meer mogelijk en is de inschrijving definitief. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname.
 • ActiefSpaans behoudt zich het recht voor om een cursus met open inschrijving bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Als de cursus inmiddels vol zit, is deelname niet meer mogelijk. 
 • Minimaal 3 dagen voor aanvang van de cursus wordt u definitief op de hoogte gebracht of de cursus waarvoor u zich ingeschreven heeft, doorgaat of niet.
 • In het geval dat ActiefSpaans een cursus moet annuleren, ontvangt u het door u betaalde cursusgeld terug. Hiervoor geldt een termijn van 10 werkdagen vanaf de annuleringsdatum.
 • In verband met de reservering van het leslokaal, de afspraken die we met de docent van de cursus hebben gemaakt en onze planning kunnen de lesdata, tijdstip en locatie van een cursus die al is gestart niet gewijzigd worden.
 • Tijdens een cursus kan ActiefSpaans een groepsfoto maken. Deze wordt op de Instagram/facebookpagina van ActiefSpaans geplaatst. U kunt uiteraard uw medewerking hieraan weigeren.
 • Nadat u een cursus bij Actiefspaans heeft gevolgd, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen van de vervolgcursussen voor de daarop volgende periodes. Mocht u liever geen e-mail willen ontvangen en dat we uw emailadres uit onze mailinglijst verwijderen, geef dat door via het Unsubscribe formulier
 • Indien u een klacht heeft, kunt u deze schriftelijk sturen naar ActiefSpaans, t.a.v. mevr. M.M. Grández Ávila, Veenendaalkade 281, 2547 AH Den Haag. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. ActiefSpaans streeft er naar binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk te reageren. 
 • ActiefSpaans zal alle informatie die door cursisten verstrekt is zorgvuldig bewaren en vertrouwelijk behandelen conform De Algemene Verordening Gegevensbescherming (ActiefSpaans - Privacy Statement).


Algemene voorwaarden privélessen

 • De lesdata en -tijden worden tijdens het intakegesprek voor aanvang van de eerste les afgesproken. 
 • In overleg kunnen de lesdata verschoven worden indien dit minimaal een week van tevoren wordt afgesproken en dit in de planning van de docent past. De betaalde lessen blijven maximaal één jaar geldig. 
 • Voor annulering van een les dient de cursist ActiefSpaans (mw. Magaly Grández Ávila) minimaal 24 uur van tevoren in kennis te stellen. Als de cursist later, d.w.z. binnen 24 uur, afzegt en er geen mogelijkheid tot verzetten van de les is, dan blijft de cursist lesgeld verschuldigd.